Om conzoom®

Bliv klogere på segmenteringsmodellen, data og anonymitet og hvordan segmenteringsværktøjet har udviklet sig gennem tiden

Sådan bliver conzoom® til

conzoom® skabes af data- og analysehuset Geomatic, der på baggrund af nationale registerdata om husstande og deres familier segmenterer forbrugerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige i de enkelte lande. Der indgår derfor mange forskellige registerdata og hvert register har sin struktur, og der er forskel på fx ejendomsdata i Danmark og i Sverige, ligesom både lovgivning og datapraksis varierer. conzoom® viser ingen person- eller individoplysninger. I familietræerne nedenfor kan du se et stiliseret visualisering af processen fra den samlede befolkning til conzoom®grupper og endelig conzoom®typer

Familietræerne viser segmenteringsmodellen

Tilblivelsen af conzoom® indledes ved at kigge på tre overordnede parametre: Geografi, boligforhold og demografi. Det er variable som husstandenes boligtype, ejerforhold og habitationszone, samt familiernes alder, antal af børn, indkomst og formue. I familietræet kan du se en simplificeret illustration af, hvilke variable, der bl.a. har betydning for, hvilken conzoom®gruppe og conzoom®type en husstand klassificeres som; husstandene fordeles først ud i conzoom®grupper (A-J). De overordnede grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af befolkningen som muligt. Herefter inddeles hver gruppe i et antal conzoom®typer. Typerne er så forskellige fra hinanden som muligt

 

På de farvede streger kan du se eksempler på, at der kan være flere segmenter med fx ens børneforekomst, men hvor husstandene klassificeres forskelligt, fordi de på et andet parameter er forskellige fra hinanden. I den danske conzoom® ses det fx, at typerne B2, A2, D2 og C2 alle fire er børnerige, men differentierer sig ved familiernes økonomi, boligforhold og habitationszoner. Der er langt flere relationer mellem typerne, men i diagrammerne nedenfor har vi for klarhedens skyld valgt at vise relationerne på variablene alder, indkomst og børn

 

Når husstandene er fordelt i enkelte segmenter, beriges de med en række deskriptive variable fra bl.a. IndexDanmark fra Kantar Gallup. Det er disse data, der gør det muligt at beskrive segmenterne ud fra deres forbrugeradfærd, livsstil og holdninger. Beskrivelserne af de enkelte segmenter tager altså udgangspunkt i en bred vifte af de data, vi kan knytte på det enkelte segment

conzoom®Danmark

conzoom®Norge

conzoom®Finland

conzoom®Sverige

Der er fuld diskretion og anonymitet i conzoom®

Hvert land har sine love og regler i forhold til den nationale dataindsamling og udstilling. Disse regler følger Geomatic naturligvis både i produktionen af conzoom® og i al anden behandling af data, vi foretager. Vores virke og troværdighed er afhængig af, at du kan stole på os, vores samarbejdspartnere og vores metoder

 

Det er derfor vigtigt at påpege, at conzoom® ikke viser person- eller individoplysninger af nogen art. Enhver information, som indgår i segmenteringen, fremstår i aggregeret form. Segmenteringen identificere altså ikke hverken enkeltpersoner, familier eller husstande, men alene en række fællestræk ved grupper af sammenlignelige områder

 

Læs også: Tema-side om diskretionering, klynger og vejbidssegmentering

 

Data i det danske conzoom®

I Danmark gælder det, at hverken Danmarks Statistik eller Geomatic i nogen form må videregive data, som kan identificere enkeltpersoner, husstande eller virksomheder. Dette er fastslået i Lov om behandling af personoplysninger, i daglig tale Persondataloven. Data opgøres i klynger af personer og husstande, hvor mindre følsomme data - såsom boligform - indgår fra klynger på tre husstande, mens mere følsomme oplysninger såsom indkomst, alene anvendes på klynger fra fem husstande

 

Derudover har vi et anonymitetsprincip, der betyder, at vi fjerner eventuelle ekstremværdier i statistikkerne. Hvis for eksempel en enkelt person
eller husstand på en vej, altså i en klynge, har en formue eller indkomst, der ligger markant over/under normalen, da sættes loft/bund på denne
person allerede i statistikken, så den aldrig vil fremgå specifikt i statistikken og vedkommende derved kan identificeres. For indkomster og formueforhold er dette beløb sat til +/- 10.000.000 kroner. Det betyder, at alle, der har formuer eller indtægter, der ligger markant højt eller lavt, opskrives/nedskrives henholdsvis til et beløb på +/- 10.000.000 kroner

 

Reglerne for datasikkerhed er nærmere beskrevet i Datasikkerhedsreglement for Danmarks Statistik. Reglementet omfatter de generelle regler for, hvorledes oplysningerne skal beskyttes under opbevaring og bearbejdning i Danmarks Statistik. Derudover regulerer Persondataloven alle forhold omkring indsamling, bearbejdning og videregivelse af persondata, herunder også til markedsføringsmæssige forhold

 

Data i det finske conzoom®

Heller ikke i Finland består conzoom® af person- eller individdata. Den finske Persondatalov beskytter enkeltpersoner og definerer reglerne for og anvendelse og beskyttelse af data om privatpersoner, som Geomatic naturligvis følger. Alle de oplysninger, du kan se om de enkelte conzoom®grupper og conzoom®typer i beskrivelserne, fremstår i aggregeret form

 

Data i det norske conzoom®

Hverken Statistisk Sentralbyrå, Bring Dialog eller Geomatic må under nogen omstændigheder videregive data, der kan identificere enkeltpersoner,
husstande eller virksomheder. Dette er fastslået af det norske Datatilsyn. Derfor er det vigtigt at fastslå, at conzoom® ikke viser person- eller individoplysninger af nogen art. Al information, der indgår i segmenteringen, fremstår i aggregeret form; data forekommer som grupper af personer og husstande

 

Mindre følsomme oplysninger, som boligform, indgår som 1:1 data, mens mere følsomme oplysninger, som indtægt, anvendes i grupper på fire husstande og større. Segmenteringen kan altså på ingen måde identificere enkeltpersoner, familier eller husstande, men kan alene afdække fællestræk og tendenser ved grupper af husstande

 

Reglerne for datasikkerhed er nærmere beskrevet i Håndbok i datasikkerhet og fysisk sikring fra Statistisk Sentralbyrå. Reglementet
omfatter de generelle regler for, hvordan oplysningerne skal beskyttes, under opbevaring og behandling i Statistisk Sentralbyrå. Herudover regulerer det norske Datatilsyn alle forhold knyttet til indsamling, behandling og videregivelse af persondata, herunder også til markedsføringsmæssige formål

 

Data i det svenske conzoom®

Heller ikke Sverige består conzoom® af person- eller individdata. Al information indgår i en aggregeret form efter reglerne i GDPR, der administreres af Datatilsynet. GDPR beskytter mennesker mod krænkelse af den personlige integritet.

Historien om conzoom®

conzoom®s historie er efterhånden mange år lang fra den første danske conzoom®klassifikation blev publiceret i 2002 til en dynamisk segmenteringsmodel, der med et data blend med virksomhedernes egne kundedata kan beregne conzoom® i realtid og segmentere kunderne bedre og bedre

 

conzoom® har fra starten forsøgt at beskrive husstandene og deres beboere så præcist som muligt ud fra de nationale registre og statistiske data, der via data om adresser, ejendomme, familietyper, indkomst, formue, forbrugeradfærd m.v. kan tegne et portræt af de forbrugersegmenter, der eksisterer på et givent tidspunkt. På den måde har conzoom® årligt tegnet et øjebliksportræt af i første omgang den danske befolkning og senere af resten af Norden, da Sverige, Norge og Finland også blev conzoom®segmenterede

 

Udviklingen af hver ny generation af conzoom® har fulgt udviklingen i de samfund, den beskriver og segmenteringsværktøjet er løbende blevet forbedret med frigivelsen af flere og stadigt bedre data i offentlige registre - uden at gå på kompromis med den enkeltes privatliv. conzoom® udstiller nemlig ikke personer og persondata, men identificerer de træk og tendenser, der kendetegner os som kunder, forbrugere og borgere


 

Uddrag fra conzoom® 2005 om  Type 4 Forstadssingler:

Forstadssingle er med på beatet. De benytter e-mail og SMS i deres daglige kommunikation og handler alt fra aktier til dagligvarer på internettet. Færre har bil, og de fleste benytter sig af den kollektive trafik. De læser gerne magasiner om mode og livsstil eller idé-nyt der kan inspirere dem til indretning af deres lejlighed. Er i øvrigt flittige læsere af Søndagsavisen. På tv er det typisk kanaler som TV Danmark og TV3 de ser, men Forstadssingle lejer også gerne videofilm. På radio foretrækker de en kanal som Radio2

 

Klyngedata i udvikling: Fra kvadratnetsdata til vejbidssegmenterede data

Ét af de mest afgørende punkter i udviklingen af conzoom® har været overgangen fra kvadratnetdata til vejbidssegmenterede data. Det skete med udgivelsen af den 5. generation af conzoom®Danmark i 2015. Dermed var Geomatic det første datahus, der tilbød data skabt med denne nye og langt mere præcise diskretioneringsmetode fra Danmarks Statistik, og det gav da også et mærkbart løft i de enkelte segmenters renhed; segmenter i Senior-gruppen havde nu færre husstande med, hvor beboerne ikke var seniorer, ligesom Velhaver-gruppen også fik færre ikke-velhavende husstande i sig

 

Det ses af eksemplet her, hvor den personlige indkomst for husstandene i conzoom®typen D1 Formue og formåen er opgjort på henholdsvis kvadratnet og vejbidsdata:

conzoom®tidslinjen

 • 2022

  6. generation af conzoom®Danmark publiceres

 • 2020

  4. generation af conzoom®Finland publiceres

 • 2017

  conzoom® bliver dynamisk og er nu en model, der kan implementeres som et data blend med kunders egne data. Dermed kan segmenterne beregnes i realtid

 • 2015

  Den 5. generation af conzoom®Danmark publiceres. Den rummer 9 hovedgrupper og 36 typer. Det er den mest præcise segmentering til dato, fordi de statistiske data fra Danmarks Statistik nu er opgjort på vejbidder

  Samme år lanceres også 1. generation af conzoom®Norge

 • 2014

  Geomatic etableres i Sverige og 2. generation af conzoom®Sverige lanceres

 • 2013

  3. generation af conzoom®Finland publiceres

 • 2011

  4. generation af conzoom®Danmark publiceres. Den er nu baseret på en kombination af kvadratnet og vejsidesegmentering, det nye BBR samt nye og mere avancerede modeller tages i brug i udviklingen af conzoom®, der bliver fortsat stærkere og stærkere som segmenteringsprodukt

 • 2008

  Samarbejdet om mosaicTM afbrydes og Experian lancerer egen mosaicTM i Danmark. Samtidig lancerer Geomatic den 3. generation af conzoom®Danmark

 • 2007

  1. generation af conzoom®Finland udvikles og markedsføres under navnet mosaicTM

 • 2006

  Geomatic indgår et globalt samarbejde med Experian, og produkterne mosaicTM og conzoom® fusioneres og markedsføres globalt under navnet mosaicTM, men fortsat nationalt under navnet conzoom® som vi altså her ser 2. generation af i Danmark

 • 2005

  Geomatic udvider porteføljen med publiceringen af den 1. generation af conzoom®Sverige

 • 2002

  Martin Glarvig fratræder efter aftale med TDC sin stilling for at stifte Geomatic og dermed sætte liv til Det Danske Kvadratnet, som ser dagens lys. Den 1. generation af conzoom®Danmark udvikles, og Danmarks første geosegmenteringsværktøj baseret på kvadratnettet er en realitet

 • 2001

  Ejendomsdata og adresser frikøbes efter det første PSI-direktiv, og den offentlige informationsserver OIS er en realitet. Geomatics stifter Martin Glarvig er på dette tidspunkt Geomarketingchef i TDC og øjner muligheden for at udvikle et nyt geosegmenteringsværktøj baseret på åbne offentlige data og et dansk kvadratnet, som udvikles i samarbejde med offentlige myndigheder, herunder Danmarks Statistik og det daværende Kort- & Matrikelstyrelsen

Se de nationale conzoom®beskrivelser