conzoom®licens

Med en conzoom®licens får du adgang til at arbejde med conzoom® og en række data, der giver dig mulighed for at analysere og forstå dine kunder og dit marked

conzoom®licensen rummer det danske conzoom® med 9 conzoom®grupper og 36 conzoom®typer. Derudover får du også adgang til 11 socioøkonomiske deciler, der inddeler husstandene efter indkomst, alder mv., og giver dig et godt overblik over dine kunder og målgruppers socioøkonomiske og demografiske karateristika. Med web-applikationen Geomatic Audience får du desuden mulighed for at tilgå og arbejde med conzoom®data på en række forskellige måder, der er ideelt til markedsanalyse og markedssegmentering 

 

Det kan du bruge conzoom®licensen til

 • Få beriget dine kundedata med conzoom® og bliv bedre til at udvælge segmenter blandt dine eksisterende kunder til kampagner, fordi du kender mere til dem – conzoom® giver dig 360 ° indblik i dine kunders karakteristika som forbrugere og mennesker
 • Få beriget dine kundedata, så du bliver i stand til at kommunikere mere præcist til dine kunder ud fra et  kendskab til deres eksterne demografiske profil
 • Med en conzoom®licens på alle danske adresser kan du analysere dit marked og få indblik i dine markedspotentialer, hvor du skal sætte ind og hvilke segmenter de målgrupper, du skal rette din kommunikation mod, tilhører
 • Få beriget dine kundedata med conzoom® for at finde tvillingerne til dine bedste kunder i markedet og optimér din kommunikation og medieplanlægning til de mest værdifulde målgrupper

 

Data i licensen

Dataene leveres i et data dump på alle enhedsadresser i et filformat, der passer dig, med data fra den aktuelle årgang. I nogle projekter er det relevant at kunne identificere udviklingstrends over tid. Er du interesseret i historiske variable, så kontakt os for et tilbud

 

conzoom®licensen giver dig adgang til følgende data

11 deciler beregnet på vejbidsklynger

 • Aldersdecil
 • Beskæftigelsesdecil
 • Bilejerdecil
 • Boligtypedecil
 • Børnedecil
 • Civilstandsdecil
 • Ejerforholdsdecil
 • Formuedecil
 • Husstandsindkomstdecil
 • Personindkomstdecil
 • Uddannelsesdecil

Det danske conzoom®

 • 9 conzoom®grupper
 • 36 conzoom®typer

Geomatic Audience: Online analyseplatform til kunde- og markedssegmentering

Geomatic Audience er vores online analyseplatform, der giver dig mulighed for at tilgå og arbejde med conzoom®data på en række forskellige måder, og der kan tilkøbes adressetræk med telefonnumer og adressedata til direct mail, telemarketing og SoMe-kampagner. Alle medarbejdere i organisationen kan få en personlig adgang, og der er ingen brugsbegrænsning. Der er ingen software, der skal installeres; når brugeren er oprettet, er man i gang

Se data på kort

Du kan se både conzoom® og de demografiske deciler på kort, hvor vi visualiserer data i 100x100 m-celler på Det Danske Kvadratnet, så du let og hurtigt kan få et overblik over et områdes karakteristika

Markedsanalyse og -segmentering

Sammensæt et udvalg af conzoom®segmenter, geografi og de demografiske deciler og få en dybdegående indsigt i segmenterne eller områderne med vores geografi- og demografirapporter. Du kan både se et segments geografiske penetration og se dine udvalgs demografiske karakteristika på mere end 25 forskellige variable

Importér og analysér egne kundefiler

Ved at uploade dine kunders adresser (eller et udsnit heraf), får du en kundeanalyse, der giver dig indblik i dine kunders karakteristika, du kan se, hvordan de fordeler sig geografisk. Dermed får du mulighed for at lave dybdegående kundeanalyser som et værdifuldt grundlag for at kunne beregne restpotentiale og finde deres tvillinger

Få adgang til segmenteringsværktøjet conzoom®

Skriv dig op eller ring til os på +45 7020 5046 for at bestille din conzoom®licens