De 3 vigtigste ændringer i det opdaterede conzoom®Danmark

1. Vores ejendomsværdiestimeringsmodel (AVM) er blevet forbedret, så den nu estimerer markedsprisen af ejendomme mere præcist. Netop den estimerede ejendomsværdi benyttes som én af flere variable til at fordele husstandene i de enkelte conzoom®grupper og typer, og de bliver derfor placeret mere præcist end tidligere. Dette påvirker især husstande, der før lå på kanten mellem grupperne A Velfunderede husejere og D Velhavere eller E Urban Mangfoldighed og F Vid og velstand. Disse grupper bliver med opdateringen (endnu) mere homogene

 

2. Distributionen i den høje ende af formue- og indkomstvariablene fra Danmarks Statistik er blevet renere, og det betyder derfor, at conzoom®grupper og typer med høj indkomst og formue bliver mere homogene

 

3. Vi har forfinet vores conzoom®model, således at vi kan klassificere nybyggeri, selvom der endnu ikke findes data for husstanden i variablene fra Danmarks Statistik. I stedet bruges en optimeringsmodel for området, således at nybyggeriet kan klassificeres på baggrund af dels ejendomsdata, erhvervsdata, vores estimat af boligens værdi m.v. og conzoom®grupper og typer i området

 

 

 

Udviklingen fra conzoom® 2017 til 2018

Udvikling i conzoom®grupper

Udvikling i conzoom®typer

Vandringer mellem conzoom®grupper

Vandringer mellem conzoom®typer

Læs, hvordan andre har haft gavn af conzoom®

Få værdiskabende kundeindsigt med databaseret segmentering

Skriv dig op eller kontakt Oliver Newton direkte for at bestille conzoom®

Oliver Newton portrait

Oliver Newton

Key Account Manager

+45 5183 9125

Linkedin

Tilmeld dig Geomatics nyhedsbrev