CONZOOM®

Lær conzoom® bedre at kende i denne introduktion til segmenteringsværktøjets ni grupper og 36 typer

 

Gennemsnitsdanskeren

Beskrivelserne af conzoom®typerne tager sit udgangspunkt i, hvordan typerne er særegne og afviger fra det statistiske gennemsnit. Det statistiske gennemsnit er en slags gennemsnitsdansker, men findes ikke nødvendigvis i virkeligheden

 

 • Par og enlige i ældre huse med fraflyttede børn
 • Erhvervsuddannede og tæt på at være færdige på arbejdsmarkedet
 • Omkring en halv million i både formue og husstandsindkomst
 • God købekraft
 • En bil i garagen og et par cykler i skuret
 • Handler i Netto, foretrækker økologi
 • Ser DR1 og TV2
 • Ret digitale og trygge ved det
 • Politisk interesserede, læser lokalavisen

conzoom®grupperne

 

A Velfunderede husejere

 • Familier med eller uden børn
 • Bor i villa i de mindre byer i provinsen
 • Par fra sidst 40’erne til midt 60’erne
 • Økonomisk velfunderede med god købekraft
 • Bruger penge og tid på havearbejde og gør-det-selv
 • Har brede interesser og de er generelt velorienterede
 • Læser en af de større morgenaviser

B Komfort og hygge

 • Voksne familier oftest uden hjemmeboende børn
 • Bor i villaer og rækkehuse i de mindre byer i provinsen
 • Både husejere og lejere
 • Indkomstniveau lidt under landsgennemsnittet
 • Både bilister og brugere af kollektiv transport
 • Går op i havearbejde, gør-det-selv og håndarbejde
 • Lader sig gerne friste af et godt tilbud

C Livet på landet

 • Stor forskel på typerne i erhverv
 • Familier med og uden børn
 • Generelt sund økonomi og god købekraft
 • Husejere
 • Bilister
 • Engageret i lokalsamfundet
 • Går oftere i kirke
 • Læser lokalavis og lytter til lokalradio

D Velhavere

 • Børnerige liebhaveri-ejere i attraktive byområder med meget høj købekraft
 • Højt uddannelses- og beskæftigelsesniveau
 • Glade for at spise ude og benytte kulturtilbud
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet og har fokus på sundhed
 • Rejser ofte – både privat og professionelt
 • Velorienterede og med brede interesser, benytter alle typer medier

E Urban mangfoldighed

 • Bor i lejlighed i storbyen, både lejere, andelshavere og ejere
 • Mange under 40 år og mange singler
 • Lav købekraft
 • Veluddannede og velorienterede med mange interesser
 • Cyklister og brugere af kollektiv transport
 • Storforbrugere af kulturtilbud
 • Meget online

F Vid og velstand

 • Bor i lejlighed i metropoler
 • Varierede familieformer, oftest under 50 år
 • Højt uddannelses- og beskæftigelsesniveau
 • Høj købekraft
 • Glade for gourmet, museer og klassiske koncerter
 • Fokus på sundhed og dyrker sport

G Seniorer

 • Over 60 år med voksne børn
 • Pensionister og efterlønsmodtagere
 • Bor i alle typer bolig, oftest i mindre byer
 • Middel købekraft
 • Går gerne i kirke, på aftenskole og til klassisk koncert
 • Ser TV, hører P4 og læser ugeblade

H Unge på vej

 • Singler under 30 og uden børn
 • Bor på kollegier eller i små lejligheder i studiebyer
 • Under uddannelse eller nyuddannet
 • Lav købekraft, men med fremtidigt potentiale
 • Meget sociale både online og offline
 • Går ofte i byen og til koncerter
 • Læser gerne magasiner og ser TV-serier on-demand

I Provinsliv

 • Familier i alle aldre, oftest uden børn
 • Bor i lejebolig i provinsbyer
 • Lavt uddannelses- og beskæftigelsesniveau
 • Lav købekraft
 • Bruger kollektiv trafik
 • Handler gerne i shoppingcentre
 • Ofte online
 • Dyrker sjældent motion

conzoom®typerne

 

A1 Overskud i hverdagen

Karriereorienterede familier med overskud

 • Familier med eller uden børn
 • Husejere i provinsen
 • Meget høj købekraft
 • Interesseret i hjem og have
 • Læser morgenavis og ser TV

A2 Aktive børnefamilier

Veluddannede og børnerige familier

 • Børnefamilier i provinsen
 • Husejere
 • Høj købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Interesseret i hus og hjem
 • Online

A3 Gyldne hjem

Formuende familier med fraflyttede børn

 • Ældre par uden hjemmeboende børn
 • Husejere i mindre byer i provinsen
 • Høj købekraft
 • Interesseret i hus og hjem
 • Læser aviser og hører radio
 • Handler i Brugsen

A4 Lykkesmed

Erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

 • Familier med og uden børn
 • Bor i huse i mindre provinsbyer
 • Høj købekraft
 • Rejser sjældent, sparer hellere op
 • Har tyverialarm og sygeforsikring

A5 Familien Danmark

Midaldrende med gode kår

 • Familier med og uden børn
 • Husejere i mindre byer
 • Høj købekraft
 • Glade for hjemlig hygge
 • Campere
 • Online og lytter til lokalradio

B1 Dannevang

Kortuddannede familier uden børn

 • Par og enlige i alle aldre
 • Bor i mindre boliger i provinsen
 • Lav købekraft
 • Læser formiddagsaviser og lytter til radio
 • Spiller gerne online

B2 Optimisterne

Veluddannede børnefamilier på vej

 • Børnefamilier i provinsen
 • Bor i nyere huse og rækkehuse
 • Middel købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Foretrækker hjemlig hygge frem at gå ud
 • Online

B3 Plads i reden

Seniorfamilier med fraflyttede børn

 • Ældre familier med fraflyttede børn
 • Bor i mindre huse i provinsen
 • Middel købekraft
 • Sjældent online og utrygge ved online betaling
 • Læser formiddagsaviser
 • Handler dagligvarer i discountbutikker

B4 Under bøgen

Par og enlige i ældre huse

 • Alle familietyper, flest 40-55-årige
 • Bor i huse i små byer
 • Middel købekraft
 • Går sjældent ud
 • Handler gerne alt ind samme sted
 • Traditionelt orienterede

B5 Småt og godt

Små familier i mindre rækkehuse i provinsen

 • Par og enlige i mindre, nyere hjem
 • Familier med og uden børn
 • Middel købekraft
 • Læser gerne gratisaviser
 • Glade for håndarbejde
 • Går gerne på aftenskole

C1 Landbrugere

Familier med aktivt landbrug

 • Familier med og uden børn
 • Bor i store, ældre huse
 • Middel købekraft
 • Bilister
 • Mange har husdyr
 • Læser Jyllands-Posten og lytter til lokalradio
 • Traditionelle og går i kirke

C2 Landbofamilier

Børnefamilier i det åbne land

 • Børnefamilier i store, ældre huse
 • Middel købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Online
 • Traditionelle
 • Holder gerne ferie i Danmark

C3 Grønne fingre

Seniorfamilier i det åbne land

 • Par og enlige over 50
 • Bor i ældre huse
 • Middel købekraft
 • Glade for havearbejde
 • Lystfisker
 • Sælger og køber gerne brugte varer

C4 Par i hjerter

Formuende familier på landet

 • Alle familietyper, flest over 40 år
 • Bor i store, ældre huse
 • Middel købekraft, pæn formue
 • Mange har kat
 • Nyder hjemlige aktiviteter
 • Medlem af natur- eller miljøorganisation

C5 Elmely

Par og enlige med landboliv

 • Familier med og uden børn
 • Bor i ældre huse, nogle lejer
 • Middel købekraft
 • Interesserede i lokal- og egnsforhold
 • Læser Ekstrabladet og lytter til lokalradio

D1 Formue og formåen

Veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

 • Børnefamilier i store huse
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Arbejder i topstillinger
 • Meget høj købekraft
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Aktive og velorienterede
 • Går ofte ud

D2 Solsiden

Formuende og ressourcestærke familier

 • Børnerige familier i store huse
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Høj købekraft
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Velorienterede og interesserede
 • Miljøinteresserede

D3 Guldkant på tilværelsen

Veluddannede, velstillede, voksne familier

 • Familier med og uden børn i store huse
 • Mange nærmer sig pensionsalderen
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Høj købekraft
 • Rejser ofte, gerne til storbyer
 • Går ofte ud

E1 City-singler

Unge lejere under uddannelse

 • Unge lejere i storbyen
 • Mange studerende
 • Lav købekraft
 • Højt kulturforbrug
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Spiser jævnligt take-away

E2 Ung andel

Veluddannede i andelslejligheder

 • Unge andelshavere i storbyen
 • Enten studerende eller nyuddannet
 • Lav købekraft
 • Højt kulturforbrug
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Økologi
 • Spirende forbrug af luksusvarer
 • Online
 • Motionerer ofte

E3 Hjerterum

Voksne enlige midt i byen

 • Alle familietyper
 • Bor i mindre lejligheder
 • Lav købekraft
 • Meget sociale og fælleskabsorienterede
 • Online
 • Motionerer ofte

E4 Duopolerne

Unge og ældre i ydre by

 • Unge og ældre uden hjemmeboende børn
 • Bor i mindre ejerlejligheder i udkanten af storbyen
 • Middel købekraft
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Spiser jævnligt take-away
 • Motionerer ofte

E5 Familiebånd

Enlige med lave indkomster

 • Enlige i almene boliger i større byer
 • Lavt beskæftigelsesniveau
 • Lav købekraft
 • Køber gerne ugens tilbud
 • Læser gratismedier
 • Traditionelle

F1 Byens puls

Yngre, veluddannede højindkomstfamilier

 • Yngre familier under etablering
 • Bor i nyere lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i gode stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Meget sporty
 • Økologi

F2 Kulturnaut

Veluddannede byfamilier

 • Yngre familier uden børn
 • Bor i ældre lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Handler gerne i Irma
 • Læser Berlingske og Politiken

F3 Første parket

Familier med formue og forstand

 • Familier med og uden børn
 • Bor i ældre dobbelt- og flerfamiliehuse i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Går ofte ud
 • Økologi
 • Læser Politiken

G1 Kædedans

Seniorfamilier i rækkehuse i provinsen

 • Pensionister i mindre, lejede rækkehuse
 • Bor i mindre provinsbyer
 • Lav købekraft
 • Går gerne på museum eller i teatret
 • Offline
 • Tager gerne på krydstogt
 • Køber gerne ugens tilbud

G2 Vise veteraner

Vise og velstillede veteraner

 • Veluddannede pensionister
 • Bor i hus i mindre byer
 • Middel købekraft
 • Sociale
 • Glade for havearbejde og gør-det-selv
 • Læser gratismedier
 • Interesserede i lokal- og egnsforhold
 • Aktive

G3 Velfærdsbyggerne

Enlige seniorer i lejligheder

 • Pensionerede håndværkere
 • Bor i lejlighed i de mellemstore provinsbyer
 • Lav købekraft
 • Utryg ved digitalisering
 • Læser avis og lytter til P1
 • Ryger

G4 Pleje og omsorg

De ældste og borgere i særlige boliger

 • Enlige pensionister i mindre boliger
 • Lav købekraft
 • Utrygge ved digitalisering
 • Går i kirke
 • Skræmte over globaliseringen
 • Læser aviser, ser tv og hører radio

H1 Kollegier

Studerende på kollegier

 • Unge studerende på små kollegieværelser
 • Bor i studiebyerne
 • Lav købekraft
 • Meget sociale og går ofte ud
 • Prioriterer gerne nyeste teknologi
 • Dyrker ofte motion
 • Interesserer sig for miljø
 • Handler discount

H2 Første stop

Unge singler i første bolig

 • Unge studerende og arbejdende
 • Bor i lejlighed i større byer
 • Lav købekraft
 • Meget sociale og går ofte ud
 • Tager på festival
 • Dyrker ofte motion

I1 Party i provinsen

Unge singler i provinsbyerne

 • Unge enlige i provinsen
 • Bor i mindre lejligheder
 • Erhvervsuddannede i fagspecifikke stillinger
 • Lav købekraft
 • Går ofte ud og gerne til koncerter
 • Dyrker ofte motion
 • Kører scooter/knallert

I2 Hjemme bedst

Lejere uden for arbejdsmarkedet

 • Enlige uden børn
 • Bor i almene boliger i provinsen
 • Relativt høj ledighed
 • Lav købekraft
 • Spiser jævnligt take-away
 • Handler discount
 • Ser kommercielle tv-kanaler

I3 Korssting og platter

Midaldrende i ældre lejligheder

 • Ældre enlige uden børn
 • Bor i mindre, ældre, lejligheder i provinsen
 • Lav købekraft
 • Ser tv og laver håndarbejde
 • Sundhedsinteresserede, men inaktive
 • Traditionelle

I4 Livets gang

Enlige voksne med lave indkomster

 • Enlige uden børn
 • Bor i lejligheder i provinsen
 • Lav købekraft
 • Sociale og online
 • Læser gratismedier
 • Prøver gerne en ny opskrift

Hent hele beskrivelsen af conzoom®

 

Har du brug for at komme i dybden med alle  aspekter af conzoom®, kan du downloade den fulde version af beskrivelserne

 

Hent beskrivelser af hele conzoom®

Family With Two Kids Circular